O násSpolek Naděje pro kočky je nástupnickou organizací spolku Kočka mezi lidmi. Ten vznikl v roce 2001 v Plzni a zaměřil se zpočátku hlavně na plošný kastrační program, který omezil množství toulavých koťat a koček, které hledají potravu a často se stávají terčem krutosti některých lidí.

Díky pomoci Magistrátu města Plzně a dobré spolupráci s Městskou policií Plzeň při odchytech jsme mohli začít opuštěným kočkám pomáhat ve větším rozsahu. Zároveň jsme se začali starat o kočky týrané, handicapované, zraněné nebo o ty, jejichž majitelé se o ně třeba ze zdravotních důvodů nemohli dál starat. Kapacita útulku je omezená, proto není v našich silách přijmout každé kotě nebo dospělou kočku.

Členové našeho spolku se této činnosti věnují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Protože prostě milujeme kočky.